preload-image

Pristupnica

Odaberite status članstva?

Redovni - osoba sa invaliditetom koja nije član ni jednog drugog udruženja OSI
Pridruženi - osoba sa invaliditetom koja jeste član nekog drugog udruženja OSI
Pomažući - osoba bez invaliditeta - volonter

Ovo je moj tekst